Informácie

ORGANIZÁTOR

MUDr. Ľubica Veselá

ODBORNÝ GARANT

Doc. MUDr. Vladimír Krásnik  Csc.

VEDECKÝ VÝBOR

MUDr. Madaj Róbert

MUDr. Škodová Miriam

MUDr. Paulíková Marta

MUDr. Silvia Koutunová

KONGRESOVÝ SEKRETARIÁT

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: 0918 622 533,

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Termín a miesto konania:            

15.– 16. 5.  2020

Hotel Chopok, Demänovská Dolina

Téma:

  • Varia
  • Kazuistiky


Harmonogram (predbežný)

Štvrtok 14.5.


16:00

Výbor SOS

14:00 – 19:00

Registrácia

Piatok 15.5.

 

7:30

Registrácia

8:00 – 12:15

Odborný program

12:15 – 13:30

Obedná prestávka

13:30 – 16:00

Odborný program

19:00

Spoločné posedenie

Sobota 16.5.


8:00

Registrácia

8:30 – 11:30

Odborný program


DÔLEŽITÉ DÁTUMY

prihláška na aktívnu účasť + abstrakty  do 15. 4. 2020

na e-mail: lubica.vesela@veselyok.com

prihláška na pasívnu účasť on-line do 1. 5. 2020

REGISTRÁCIA

Registrácia pasívnych účastníkov online je možná do 1. 5. 2020. Po tomto termíne bude registrácia možná priamo na mieste konania kongresu. 

KONGRESOVÝ POPLATOK

nečlenovia ZSOL: 30,-€

členovia ZSOL: 20,-€

INÉ POPLATKY

Obed 13,-€

Spoločné posedenie 20,-€

Vstupenky bude možné si zakúpiť počas konania kongresu.

SPOLOČENSKÝ PROGRAM

15. 5. 2020 ‒ Spoločné  posedenie o 19:00

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému ARS CME.

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

ZASIELANIE PRIHLÁŠKY

Zaslanie prihlášky na aktívnu účasť + abstrakty do 15. 4. 2020

na e-mail: lubica.vesela@veselyok.com

Zaslanie prihlášky na pasívnu účasť do 1. 5. 2020 formou on-  line  registrácie                                       

Informácie on line :

www.soska.sk

www.progress.eu.sk

UBYTOVNANIE


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Chopok
od 120,- EUR
od 138,- EUR
Hotel Bystrina a Poľovník
od 74,- EUR
od 98,- EUR
Ceny sú uvedené v EUR na 1 noc vrátane DPH .

Rezervácia ubytovania do 15. 4. 2020

Ubytovanie je možné si objednať  len on-line prostredníctvom registračného formulára cez www.progress.eu.sk

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie.

Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 15. 4. 2020 podliehajú storno poplatkom.