Vážená pani, vážený pán,

vzhľadom na vývoj situácie na Slovensku a riziká kumulácie množstva lekárov z viacerých kútov Slovenska sme vyhodnotili ako zodpovedný prístup odloženie nami organizovaného podujatia XIV. pracovné dni ambulantných oftalmológov  (pôvodne plánovaný 14.-16.5.2020 )  sa posúva na nový termín  29.4.-1.5.2021 Hotel Chopok . Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí. 

Rozhodovanie nebolo ľahké, nakoľko sme príprave podujatia venovali veľa úsilia a času. Rozhodnutie však považujeme za správne a zodpovedné.

Za organizačný výbor 

MUDr. Ľubica Veselá


Registrácia na kongres